Voorkeursrecht overheid bij verkoop

Know how

Als er een voorlopige koopovereenkomst is gesloten (compromis de vente), is een verkoper van Frans onroerend goed verplicht de overheid te informeren (meldplicht) over de vervreemding van zijn pand. De overheid heeft namelijk in Frankrijk een voorkeursrecht (“droit de préemption”).

In de praktijk meldt de notaris na het opstellen van het compromis dit bij de overheid. Een gemeente kan uit ” algemeen belang” het pand willen kopen. Gemeenten gebruiken dit middel wel eens om ongewenste prijsontwikkelingen in hun gemeente tegen te gaan, waardoor de minder draagkrachtigen in staat blijven onroerend goed te verwerven. Ook kan het zijn dat een gemeente een weg wil verbreden, een nieuwe weg wil aanleggen of andere stedenbouwkundige motieven heeft. Ook overheidsorganisaties die zich bezig houden met (de uitbreiding van) landelijk gebied hebben dit wettelijk voorkeursrecht. Ook kan een huurder van het pand het voorkeursrecht hebben het pand aan te kopen.

Als de verkoop niet is gemeld kan de Franse overheid nog tot 5 jaar na eigendomsoverdracht de verkoop nietig verklaren. Het is dus zeker aan te raden de voorgenomen verkoop te melden!

Aan de Côte d’ Azur hebben wij nog niet meegemaakt dat het voorkeursrecht werd ingeroepen. De Franse overheid heeft echter wel 2 maanden de tijd om te reageren of zij van het voorkeursrecht gebruik willen maken. Helaas leert de praktijk dat zij vaak aan het einde van deze periode reageert. Hierdoor is de doorlooptijd tussen het compromis de vente en de definitieve koopakte vaak minimaal 2 maanden, en soms nog meer…..

Persoonlijk advies?

Persoonlijk advies bij het vinden van een huis? Wij denken graag met u mee