Pratende orka in Antibes

News

Wiki zegt Hallo!

Wiki is een 16 jaar oude Orka die leeft in Marineland in Antibes. Wiki woont haar hele leven al in gevangenschap. Onderzoekers hebben er jaren over gedaan haar een aantal woorden te laten produceren. En met succes! Wiki kan Hallo zeggen, bye bye, ze kan tot drie tellen en ze zegt de naam van haar trainster: Amy. Tevens kan ze geluiden nabootsen zoals een huilende wolf.

Klik hier voor het filmpje van Wiki.

De woorden hebben voor het dier geen enkele waarde. Men heeft hiermee aangetoond dat de dieren geluid kunnen nabootsen. Hiermee wordt bewezen dat orka’s allemaal een eigen dialect of accent hebben, dat van moeder op kind met behulp van imitatie wordt doorgegeven. Het vermoeden dat groepen orka’s ieder een eigen ‘taal’ zouden hebben, bestond al langer maar was nog nooit bewezen. Aangenomen wordt ook dat orka’s elkaar kunnen roepen door een bepaalde klank te maken, die synoniem staat voor een naam. Maar deze hypothese is ook nooit bewezen.

Orka’s produceren niet alleen geluid door hun neus, maar communiceren ook door met hun staart en vinnen op het water te slaan in een bepaald ritme. Deze non-verbale manier van communiceren is al eerder aangetoond.

Het geluid dat orka’s maken, heeft een enorme draagwijdte, van soms wel 160 kilometer ver. Ook is bekend dat zij soms wel 30 minuten lang aan één stuk door geluid maken, waardoor de draagkracht nog intenser wordt. Daarbij kan het geluid dat zij met hun vinnen maken tot wel 100 meter onder het wateroppervlak gehoord worden. Al met al hebben de dieren dus een enorm, en een – recent bewezen – uniek vocaal bereik.

Persoonlijk advies?

Persoonlijk advies bij het vinden van een huis? Wij denken graag met u mee