Plus Value

Know how

Frankrijk kent een belasting (taxe sur la plus value) op de overwaarde van onroerend goed bij verkoop . Het betreft een zogeheten “inkomstenbelasting” en een belasting “ sociale heffingen”. Hiervoor gelden verschillende rekenregels. Wanneer komt u in aanmerking voor de plus value heffing?

• Indien het onroerend goed niet als hoofdverblijf is aangemerkt (dus tweede huizen);

• het onroerend goed wordt verkocht voor meer dan €15.000;

• het onroerend goed minder dan 30 jaar in uw bezit is.

Het betreft een regressief systeem, dwz naarmate het onroerend goed langer in bezit is, de te betalen belasting op de overwaarde lager wordt.

Berekening basisgrondslag:

Bij de aankoopprijs mag u de makelaarskosten, registratiekosten van de hypotheek en de kosten voor de verplichte onderzoeken optellen. Als u deze niet meer weet, mag u 7,5% van de aankoopprijs als kosten opvoeren. Daarnaast mag u verbouwkosten die hebben geleid tot woningverbetering optellen bij het aankoopbedrag. Dat zijn aantoonbare investeringen voor verbetering van het pand, niet de onderhoudskosten, en dan nog alleen maar de investeringen waarvoor u facturen kunt overleggen van een aannemer. Niet alle investeringen mogen meegenomen worden, zo wordt bijvoorbeeld een nieuwe keuken normaliter niet goedgekeurd. U kunt er ook voor kiezen om een vast bedrag van 15% van de oorspronkelijke aankoopprijs af te trekken indien u geen facturen van een verbouwing kunt overleggen.

Kortingspercentage grondslag in jaren:

Periode % korting per jaar voor basisgrondslag inkomstenbelasting % korting per jaar voor basisgrondslag sociale heffingen
Minder dan 6 jaar

0 %

0 %

Van 6-21 jaar

6 %

1.65 %

22e jaar

4 %

1.60 %

Na het 22e jaar

Vrijstelling

9 %

Na het 30e jaar

Vrijstelling

Vrijstelling

Na 22 jaar wordt er geen inkomstenbelasting meer geheven. Na 30 jaar ook geen sociale heffingen meer.

Belastingpercentage:

Het huidige (2017) percentage voor de inkomstenbelasting is 19%, voor de sociale heffingen is dit 15,5%. Als u het pand korter dan 5 jaar in bezit heeft, dan betaalt u 34,5% taxe sur la plus value over de hierboven berekende winst, opgebouwd uit 19% belasting en 15,5% voor een sociale heffing. Bij woningen die jonger zijn dan vijf jaar moet bovendien rekening gehouden worden met BTW (TVA, Taxe sur la Valeur Ajoutée). De eigenaar moet TVA betalen over de behaalde winst. De verkoopprijs wordt door de belastingdienst altijd beschouwd als een prijs inclusief BTW. Het te betalen bedrag aan BTW mag worden verminderd met de BTW die bij de bouw is betaald, dus vaak komt het bedrag lager uit.

Persoonlijk advies?

Persoonlijk advies bij het vinden van een huis? Wij denken graag met u mee