fbpx

Compromis de vente (het voorlopig koopcontract)

Know how

“Bezint eer ge begint”

Bij de aan- en verkoop van onroerend goed zijn er twee verplichte contracten aan de orde, een ‘compromis de vente’ ( het voorlopig koopcontract) en de ‘Acte Authentique’ (definitieve koopakte).

‘Compromis de vente’

Het Compromis  de Vente (hierna ook: ‘compromis’ ) is hiervan wel het allerbelangrijkste document. Alle details met betrekking tot de aan- of verkoop worden hierin geregeld, zoals de rechten en plichten van koper en verkoper, de eventueel over te nemen roerende goederen, eventuele erfdienstbaarheden en/of de eventuele ontbindende voorwaarden. Bij het kopen van een huis in Frankrijk is het zaak dat in dit document alle van belang zijnde voorwaarden zijn opgenomen. Daarna is het niet meer mogelijk hier nog aanvullende voorwaarden aan toe te voegen.

Een ‘compromis’ is voor beide partijen bindend. Een koper heeft een wettelijke bedenktermijn (‘délai de rétraction”) van 10 dagen na ondertekening, een verkoper heeft dit niet.

Na ondertekening van het ‘compromis’ (en het verstrijken van de wettelijke bedenktermijn) kunt u niet meer afzien van de (ver)koop, anders dan op basis van de eventueel in het ‘compromis’ opgenomen ontbindende voorwaarden. Als u toch af wilt zien van (ver)koop, verbeurt u een boete van 10% van de overeengekomen (ver)koopprijs. Des te belangrijker om van te voren goed hierover na te denken!

Wie doet wat? Makelaar of notaris?

Sommige makelaars in Frankrijk stellen zelf een ‘compromis de vente’ op. Dit is zeer onverstandig, makelaars zijn niet deskundig op dit terrein, met alle mogelijke negatieve gevolgen van die. onderteken dan ook nooit voorgedrukte formulieren van een makelaar maar laat altijd een notaris dit belangrijke contract opstellen. Wij beschikken over een goed netwerk van gespecialiseerd Franse notarissen. Goed voor uw en onze gemoedsrust!

Persoonlijk advies?

Persoonlijk advies bij het vinden van een huis? Wij denken graag met u mee