Afschaffing sociale premies Plus Value Frankrijk

Know how

De omstreden Plus value bij verkoop van uw tweede huis in Frankrijk wordt eindelijk voor een deel afgeschaft! Het Franse parlement heeft 26 oktober 2018 een wetsvoorstel aangenomen om per 1 januari 2019 definitief de dubbele heffing van sociale contributies af te schaffen (gevolg van het arrest De RUYTER).

De sociale contributies (tarief 17,2%) worden afgeschaft voor personen die al onderworpen zijn aan de socialezekerheidsregeling van een andere Europese Unie lidstaat of Europese Economische Ruimte lidstaat of Zwitserland. Er wordt echter wel een prélèvement de solidarité van 7,5% geheven.

Hiermee komt per 1 januari 2019 definitief een einde aan de onhoudbare positie van de Franse overheid om dubbele sociale contributies te heffen terwijl duidelijk was dat hiermee in strijd wordt gehandeld met het verbod van cumulatie van socialezekerheids wetgeving.

Wilt u alsnog bezwaar maken tegen sociale contributies die u onterecht hebt betaald in 2016, 2017 of 2018 neem dan contact op met Albert Mulder van CM-tax, (Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence). Zie hiervoor zijn  website.

De deadline voor het belastingjaar 2016 verloopt per 31 december 2018.

Persoonlijk advies?

Persoonlijk advies bij het vinden van een huis? Wij denken graag met u mee