Aankoop onroerend goed en Corona in Frankrijk

Know how

Wat zijn de gevolgen van de Corona lockdown in Frankrijk op de aankoopprocedure van uw onroerend goed?

Indien u een Compromis de Vente heeft getekend tussen 2 en 12 maart 2020 dan is de ” bedenktijd” van 10 dagen verlengd tot 6 juli 2020  middernacht door toepassing van de bepalingen van L.272-1 van de Franse Bouwwet, het besluit van 25 maart 2020 Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 en artikel 642 van het Frans Burgerlijk Wetboek.

Daarnaast heeft de ordonnance ook consequenties voor het voorkeursrecht waar  gemeente en SAFER een beroep op kunnen doen. Een koper heeft echter wel de mogelijkheid middels ondertekening van een verklaring van de verlengde bedenktijd af te zien. Daarnaast heeft de gemeente / SAFER de mogelijkheid om al voor het einde van de lockdown af te zien van het voorkeursrecht. Of dat ook zal gebeuren is koffiedik kijken.

Als u uw compromis de vente al getekend heeft, kan de koop niet zonder meer ontbonden worden. Het contract blijf te allen tijden bindend. De koper kan wel vragen de verkoopdatum te verschuiven omdat er binnen Frankrijk momenteel geen vrijheid is om verhuizingen te organiseren of de woning te verbouwen. In de eerder genoemde ordonnance is geregeld dat alle boeteclausules in verband met het niet naleven van contracten worden ” bevroren”, zo ook de clausules in het voorlopige koopcontract.

Overigens is het doen van onroerend goed transacties niet onmogelijk. Notarissen werken nog en via digitale mogelijkheden voor overleg en ondertekening is er nog van alles mogelijk.

 

 

 

Persoonlijk advies?

Persoonlijk advies bij het vinden van een huis? Wij denken graag met u mee